Titulació


Amb la superació del màster, l’alumne obté tres títols. Per un costat, el títol del màster de Formació Permanent emès per la Universitat Abat Oliba, per altre, el certificat del Nivel I i també el certificat de Gerència de riscos, emès per AGERS.