Programa


El programa del Màster està pensat perquè pugueu desenvolupar tasques laborals directives en empreses de mediació d’assegurances i càrrecs  de responsabilitat en entitats asseguradores, sobre tot en àrees comercials i de desenvolupament de canals de distribució.

Programa

 • El marc Legislatiu Europeu.
 • El marc normatiu assegurador.
 • Les Societats Mercantils en l’àmbit assegurador.
 • Subscripció i Gerència de Riscos.
 • Les assegurances de danys.
 • Les assegurances tècniques.
 • La Gestió i Resolució de Sinistres.
 • Gestió i Estratègia Empresarial.
 • Direcció Comercial
 • Direcció de sistemes. Tecnologia i Innovació.
 • Planificació Financera.
 • Direcció de Producció.
 • Direcció de Recursos Humans.
 • Les assegurances de persones.
 • La fiscalitat de productes asseguradors.
 • Els Mercats Financers.