Jordi Pelay Lahuerta

"El Màster m'ha aportat la seguretat a l'hora de treballar perqué et proporciona molts coneixements molts valuosos per al dia a dia i que he pogut dur a la pràctica ràpidament".