Cristina Macià Oferil

"El Màster ha estat una experiència extraordinàriament positiva que m'ha aportat coneixements molt valuosos en aspectes que no había tingut la oportunitat de veure en el dia a dia"